İletişim Fakültesi

Dekanın Mesajı

Merhaba,

Günümüz toplumları, yoğun ve süratli bir dönüşümün içerisinden geçiyorlar. Karakterini, haberleşme ve bilgi transferi gibi alanlardaki ivmelenmeyi sağlayan teknolojik devrimden alan, bütün karmaşıklığı ile küreselleşme süreçlerini de kapsayan bir döneme tanık oluyoruz. Bu tarihsel kesite, pek çok fikir insanı, “iletişim çağı” demeyi tercih ediyor. İletişim ve iletişimle ilişkili alanların da, söz konusu teknolojik ilerleme neticesinde geleneksel görünüm ve süreçlerden sıyrılıp, ciddi farklılaşmalara uğradığını yaşayarak görüyoruz.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde bizler, iletişim çağı olarak adlandırılan dönemin gerekliliklerini karşılayan ve hatta bu gerekliliklerin de ötesine geçmeyi hedefleyen bir öğrenim anlayışını benimsiyoruz. Son derece güncel ekipmanlarla donatılan fakülte stüdyolarımızda, öğrencilerimizin üretim süreçlerinin parçası olmalarını sağlıyor; onlara yaratarak öğrenme olanağı sunuyoruz. Stüdyolarımızda mevcut imkânlardan faydalanan öğrencilerimiz, burada ilk kampanyalarını tasarlıyor, ilk haberlerini yazıyor, muhtemelen ilk filmlerini çekiyorlar. Profesyonel yaşamda başarı ve istikrarı yakalamış pek çok isim, yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak fakültemizde ders veriyor. Konferanslar, atölye çalışmaları ve sektör gezileri düzenliyoruz. Böylelikle öğrencilerimiz, henüz mezun dahi olmadan  sektörle temas kurmaya ve iş yaşamına yönelik tecrübe edinmeye başlıyorlar.
 
Bu anlayış çerveçesinde, bütün bölümlerimiz için disiplinlerarası, dinamik ve kendini durmaksızın güncelleyen bir anlayış gözetiyoruz. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü’nde, alanındaki uzmanlarla yaptığımız işbirliği sayesinde öğrencilerimiz ile gelecekteki işverenler arasında doğrudan bir etkileşim sağlanıyor; derslerimiz güncel konu ve olaylarla bağlantılı hale geliyor. Yaratıcı ve eleştirel düşüncenin önemini benimseyen, iletişim teknolojileri ile sektörün dinamiğini yakalayacak şekilde yenilenen Medya ve İletişim programımızda, öğrencilerimizin uzmanlaşacakları alanı bizzat kendilerinin belirleyerek, mesleğe en nitelikli şekilde hazırlanmaları için imkân sunuyoruz. Türkiye’de bir ilk olarak ise, Sinema ve Dijital Medya adıyla öğrenci kabul eden bölümümüzde geleneksel sinema eğitiminin ötesine geçerek sinemayı dijital medyanın dünyasıyla, dijital medyayı da sinemanın sanatsal yanı ve anlatım gücüyle buluşturuyoruz.

Hoşgeldiniz!

Prof. Dr. Filiz Başkan Canyaş
Dekan Vekili

 

 

Haberler