İletişim Fakültesi

Marka İletişimi Yüksek Lisans Programı (Türkçe/Tezsiz)

Marka İletişimi Yüksek Lisans programı, farklı disiplinlere, marka ve marka iletişimi temeli güçlendirilmiş ve reklamcılık, kurumsal iletişim, halkla ilişkiler, marka iletişimi gibi alanlara bütünsel bir perspektiften bakabilen uzmanlar yetiştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Birincil olarak kariyerinde yükselerek ilerlemek isteyen profesyonelleri hedeflemekte olan program, güncelliği sürekli ve hızlı bir şekilde değişen marka ve marka iletişimi alanlarında pratik çıktılara dayalı bir eğitim vermeyi planlamaktadır. İletişim sektörünün güncel gelişmelerini takip ederek sektörle iç içe yürütülecek olan program, profesyonel hayata yönelik, gerçek vaka analizlerinin ağırlıkta olacağı ve proje bazlı bir eğitim tasarımına sahiptir. Bu açıdan diğer üniversitelerdeki mevcut halkla ilişkiler ve reklamcılık master programlarından farklıdır. Temel amaç, marka iletişimine bütünsel olarak bakabilen ve marka iletişiminde karşılaşılabilecek olası sorunlara çözümler getirebilecek yetkinlikteki profesyonel elemanları yetiştirmektir.

Program dili Türkçe'dir.

Lisansüstü başvurular hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

 

Haberler